PRISER

Prislista löpande räkning

• 850kr/h
• 7,5kr/km
Timdebitering samt kilometerersättning räknas från det att vi lämnar Borås huvudkontor och avslutas när vi är tillbaks på ovan nämnda adress.

Faktura ställs till beställaren av arbetet med betalningsvillkoret 10 dagar netto och betalas med befriande verkan till angivet Bankgiro eller kontonummer.
Förseningsavgift: Enligt gällande lag.

Skall fakturan skickas brevledes tar vi ut en administrationsavgift om 50kr/faktura. Ingen fakturaavgift om vi kan skicka fakturan per mejl. Däremot behöver vi få en bekräftelse på att fakturan kommit fram per mejl inom 3 dagar, annars skickas en faktura brevledes och fakturaavgiften tillkommer.

Påminnelseavgift: 100kr/gång – Efter 3 påminnelser skickas ärendet vidare direkt till Kronofogdemyndigheten.

Timdebitering då kund själv införskaffat material: 1000kr/timma. OBS! Notera att Wäst Hus & Trädgård AB INTE står för några garantier på material som kund själv införskaffat.

Helgtillägg*: 350kr/timma.
*Gäller då kund uttryckligen begärt ut oss Fredag kl.17 till Måndag kl. 07. Dag innan helgdag samt helgdag.
Alla priser är inklusive moms.

Wäst Hus & Trädgård AB

TRANDAREDS RING 3A, 507 61 Borås