VILLKOR

Villkor
# 1 Vid ärenden där kund anser att ett arbete inte utförts korrekt ska kunden hålla inne 10% av fakturerad summa. Resterande 90% ska betalas enligt betalningsvillkoren ovan.

# 2 Om anläggningen inte är tillgänglig när vi kommer och det kräver en insats som inte tagits med i tidsberäkningen för att tillgängliggöra anläggningen avbryts arbetet och vi återkommer vid ett annat tillfälle. Denna kostnad debiteras kund enligt gällande taxa.


# 3 Om kund vill att tillgängliggörande insats ska utföras görs detta utan att ansvar för möjlighet till återställande åligger Wäst Hus & Trädgård AB. Vill kunden försäkra sig om att sådant arbete utförs på rätt sätt ska fackman på området anlitas.


# 4 Äldre anläggningar kan vara känsliga för att arbete utförs på dem och följdskador kan uppstå vid utförande av reparation/service. Vid möjlighet att varsko kund om detta ska Wäst Hus & Trädgård AB göra det via telefon eller mejl men då sådant uppstår utan möjlighet till förvarning kan inte Wäst Hus & Trädgård AB hållas ansvariga för skada som uppstått på grund av föråldrade eller i övrigt känsliga komponenter i anläggningen.


Exempel på komponenter som kan vara känsliga:

1. Slangar/rör
2. Plastkopplingar
3. Jetmunstycken/vred

Tveka inte att kontakta oss på Wäst Hus & Trädgård AB! Vi kan lämna fast pris på vanligt förekommande fel och försöker alltid att lösa Ditt problem så fort som möjligt!

Wäst Hus & Trädgård AB

TRANDAREDS RING 3A, 507 61 Borås